มาเปลี่ยนความกลัวการนำเสนอ ที่ทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิต ให้กลายเป็นการนำเสนออย่าง “มั่นใจ” สื่อสาร”เข้าใจง่าย”  เรียบเรียงเนื้อหาที่จะ”สื่อสารได้อย่างเป็นระบบ” สื่อสารได้น่าสนใจ น่าติดตามเป็นนักถ่ายทอดที่มีเสนห์ กับหลักสูตรที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่า “ได้ผล” 

 

หลักสูตร "High Impact Presentation"
 


 

ทักษะการนำเสนอช่วยให้คุณได้รับโอกาส ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน แต่หลายครั้งที่เราปฎิเสธโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตเพียงเพราะไม่มั่นใจ ที่จะนำเสนอ สื่อสารข้างหน้าเวที พัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการนำเสนอของคุณจาก 

“มือใหม่ สู่มืออาชีพ” 

มาเปลี่ยนความกลัวการนำเสนอ ที่ทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิต 
ให้กลายเป็นการนำเสนออย่าง “มั่นใจ”  สื่อสาร”เข้าใจง่าย” เรียบเรียงเนื้อหาที่จะ”สื่อสารได้อย่างเป็นระบบ” สื่อสารได้น่าสนใจ น่าติดตาม เป็นนักถ่ายทอด สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่าน Framework 3P  “ Purpose , Prepare , Present ”


 

 

เหตุผลที่ทำให้หลักสูตร  

"High Impact Presentation"

แตกต่างจากหลักสูตรการนำเสนอทั่วไป

1. แก้ปัญหาได้ตรงจุด เรียนจบแล้วทำได้จริง 
เราสรุปเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาทักษะการนำเสนอ
ของคุณลำดับจากง่ายไปยาก “สร้างความมั่นใจจากภายใน 
สู่การปรับบุคคลิกภาษากายภายนอก ”


เพราะเราเข้าใจ… ปัญหาอันดับแรกในการนำเสนอ คือ 
“ความรู้สึกประหม่าตื่นเต้นเวลาพูดหน้าเวที” 
เพิ่มความมั่นใจ “วิธีเอาชนะความตื่นเต้นแบบที่ได้ผลจริง ” 
พร้อมทั้งเรียนรู้ การเตรียมตัวอย่างไรให้มั่นใจในทุกเวที !

เพราะเราเข้าใจ…  ช่วงเริ่มต้นของการนำเสนอ เป็นช่วงที่ท้าทายที่สุด
และ ตื่นเต้นที่สุดสำหรับคุณ  เรียนรู้ วิธีสร้างความเป็นมิตร
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้าง Credit ในตัวคุณต่อผู้ฟัง ( Build Rapport for trust  )

เพราะเราเข้าใจ… ว่าการนำเสนอที่ดี ไม่ใช่แค่พูดให้จบ แต่ต้อง
นำเสนอได้ตรงประเด็น  นำเสนอได้อย่าง Impact  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objective Presentation ) 
ที่ตั้งไว้ก่อนการนำเสนอ  และนำเสนอได้อย่างประทับใจ  2. พัฒนาคุณไปในอีกขั้นของการนำเสนอ 
ประหยัดเวลา ลองผิดลองถูกด้วยการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง 
( Learn from the master) 


ถ่ายทอดด้วยการเป็นวิทยากรอาชีพมากกว่า 10 ปี 
ถูกรับเชิญในฐานะนักสื่อสารในบทบาทวิทยากรระดับประเทศ 
ในรายการ VOICE MASTER ทางช่อง VoiceTV  3. ทำให้การนำเสนอเป็นเรื่องสะดวกสบาย และ ง่ายสำหรับคุณ

เพราะเราเข้าใจว่าพนักงานบริษัทมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย 
เราจึงออกแบบ แบบฟอร์มสำเร็จรูป  “ Instant template ” ที่จะช่วยเรียบเรียงความคิด
จัดข้อมูลมากมายเพื่อถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ทำให้การเตรียมตัวเพื่อนำเสนองาน
ใช้เวลาในการเตรียมตัวน้อย  และ สามารถนำเสนอออกมาได้ดีอย่างมืออาชีพ 

 

 

 

1.  ค้นหาแรงบันดาลใจ เหตุผลดีที่คุณควรพัฒนาทักษะการนำเสนอ ( Start with “WHY ” )

2.  วิธีการสร้างมั่นใจให้กับตัวคุณเมื่อต้องนำเสนอหน้าเวที หรือ ในที่ชุมชน ด้วย 3 เครื่องมือสำคัญช่วยเพิ่มความมั่นใจ ลดความประหม่าตื่นเต้นอย่างได้ผล
-  การทลายความเชื่อจำกัด ความคิดเชิงลบที่ฉุดรั้งศักยภาพการนำเสนอของคุณ  ( Limiting Believe และ Negative Thinking )
-  การเตรียมตัวเพื่อสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ ( Preparation )
-  การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเป็นกันเองกับผู้ฟังตอนเริ่มต้นการนำเสนอ ( Build Rapport )

3.  เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังด้วยเครื่องมือพิเศษ  ( One sheet script ) ที่ทำให้ประหยัดเวลา สะดวกสบายในการเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ 

4.  เทคนิคการคัดเลือกหัวข้อ เนื้อหาในการนำเสนอ เรียบเรียงลำดับความคิด Idea การนำเสนอให้เป็นระบบ ผ่านเครื่องมือ High Impact Presentation Canvas  

5.  การออกแบบ Slide presentation ที่ดี ออกแบบให้ดูทันสมัยแหล่งหา Idea ต้นแบบการออกแบบ  Slide presentation พร้อมแนะนำแหล่งหาภาพ

6.  เรียนรู้โครงสร้างการนำเสนอ ( Intro , Body , Summary )

7.  บุคคลิกภาพที่ดีในการเป็นนักนำเสนอมืออาชีพ ( Personality for good presenter )

8.  การออกเสียง ท่าทางภาษากายในการนำเสนอ Verbal & Non Verbal communication การใช้มือตำแหน่งการวางมือ  ท่าทางการยืน ( Posture & Gesture )

9.  การใช้ Pointer ในการนำเสนออย่างมืออาชีพ Slide Controller ควบคุมในการนำเสนอ 

10.  วิธีตอบคำถามที่ไม่รู้ หรือไม่ได้เตรียมคำตอบมา ทำอย่างไรให้ตอบคำถาม อย่างมืออาชีพ และ ไม่เสียสายสัมพันธ์ในการนำเสนอ 

11.  เคล็ดลับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพ สร้าง แผนการพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในแบบที่เป็นคุณ (Personal Development Plan ) เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างไรให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด  หลังจบการฝึกอบรม 

12.  Presentation Tips เคล็ดลับ ข้อควรระวัง  เพิ่มความน่าเชื่อถือ ที่จะทำให้คุณนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ  ( Professional Presenter )

Workshop ที่ท่านจะได้ฝึกปฎิบัติ

Presentation workshop #1 :
นำเสนอเรื่องราวของคุณ เพื่อเป็นการวัด Current Performance ก่อนการเรียนรู้ 

Presentation workshop #2 : Group Presentation
นำเสนอให้เพื่อในกลุ่มฟัง พร้อมรับความคิดเห็น และ ส่ิงที่พัฒนาได้อีก 

Presentation workshop #3 : Coaching on stage 
ส่งตัวแทนใน class นำเสนอหน้าห้องเพื่อรับคำแนะนำจาก วิทยากร 


 

 

1.  ผู้เร่ิมต้นนำเสนอ อยากพัฒนาทักษะการนำเสนอให้เป็นมืออาชีพ 

2.  หัวหน้างานผู้บริหารที่ต้องนำเสนอผลงาน 

3.  ผู้ที่เตรียมตัวก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน 

4.  หัวหน้างานมือใหม่ที่จำเป็นต้องนำเสนองาน ให้กับทีมงาน ผู้บริหาร และ ลูกค้าภายนอก 

5.  ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอให้เป็นระบบ ถ่ายทอดเข้าใจง่าย 

6.  ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอให้น่าสนใจดึงดูดคนฟัง ให้สนใจตั้งแต่ต้นจนจบการนำเสนอ 

7.  แผนกฝึกอบรม (Trainer)ที่ต้องการนำเสนอให้ความรู้กับพนักงานภายใน และ ภายนอกองค์กร 
ภก.คงเกียรติ  ฉัตรหิรัญทรัพย์ หรือ อาจารย์ Be 
ผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรม "
Be
yond Training" 
จากเภสัชกร ผู้รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง ผันตัวเองมาเป็นวิทยากรอาชีพ 
ด้วยประสบการณ์ 8 ปีกับการเป็นวิทยากรอาชีพ ถ่ายทอดในสัมมนาที่มีผู้ฟังตั้งแต่หลัก 10  หลัก 100  จนถึงหลัก 1,000 คน  ทั้งในการสอนในองค์กรชั้นนำ  (Inhouse Training)  และ การเปิดสอนทั่วไป (Public Training) และเป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ในการจัด Event สัมมนาขนาดใหญ่ระดับประเทศ 8 งานในรอบ 2ปีที่ผ่านมา 

ประสบการณ์จริง จากวิทยากรมืออาชีพตัวจริง 
ได้การยอมรับจากองค์กร และ สถาบันชั้นนำระดับประเทศ 
มีประสบการณ์การสอน ให้กับองค์กรชั้นนำ (In-Hourse Training)
ทั้งใน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ บริษัทเอกชนชั้นน้ำมากว่า 50 สถาบัน
"เรียนรู้ไว จำแม่น”  
มากกว่าแค่การให้เนื้อหา (Content) เราถ่ายทอดด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีภาษาสมอง “NLP" (Neuro Linguistic Programming) มาประยุกต์เข้ากับทักษะการสอน ช่วยยกระดับการถ่ายทอดให้เกิดการเข้าใจได้ง่าย เป็นที่จดจำได้อย่างยาวนาน สามารถนำไปใช้ได้จริงหลังจบสัมมนา ด้วยการผ่านการผ่านการคัดเลือกเป็น "Certified NLP Practitioner"

          
          


 

ราคา  6,500 บาท

พิเศษ! สำหรับท่านที่ลงทะเบียนภายใน
31 ตุลาคม 
เหลือเพียง 5,500 บาท เท่านั้น

  
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2561 
เวลา 09.00 - 17.00 น.  (เร่ิมลงทะเบียน 8.30 น.) 
สถานที่ : โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว
BTS ชิดลม ประตูทางออกที่ 4 ซอยต้นสน


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center : 0626104346-7